تیر ۲۵, ۱۳۹۷
فلسفه طب چینی

فلسفه طب چینی

فلسفه طب چینی طب سنتی چینی بر اساس یک فلسفهطب چینی باستانی، جهان و بدن را از نظر دو نیروی مخالف بررسی می کند. یین و […]