مهر ۲۲, ۱۳۹۷

تویینا

یکی از زیرمجموعه های طب سنتی چین محسوب شده و قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد و بعنوان مادر کلیه ماساژها شناخته میشود. بر اساس نظریه طب سنتی […]