بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزنی میخچه

طب سوزنی برای میخچه

طب سوزنی برای میخچه میخچه به علت پوشیدن کفش های تنگ و نامناسب در پا ایجاد می شود. میخچه عبارت است از برآمده و ملتهب شدن […]