فوریه 17, 2019
 شناخت بیشتر طب سوزنی

 شناخت بیشتر طب سوزنی

 شناخت بیشتر طب سوزنی طب سوزنی یا سوزن درمانی، روشی درمانی از شاخه طب سنتی چین است. این روش،مکانیسم علمی داشته و تجربه چند هزار ساله […]