اکتبر 14, 2018

تویینا

یکی از زیرمجموعه های طب سنتی چین محسوب شده و قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد و بعنوان مادر کلیه ماساژها شناخته میشود. بر اساس نظریه طب سنتی […]