بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزنی میخچه

متخصص طب سوزنی میخچه

متخصص طب سوزنی میخچه میخچه به علت پوشیدن کفش های تنگ و نامناسب در پا ایجاد می شود. میخچه به مرور زمان در اثر وارد شدن […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزنی برای تسکین درد

متخصص طب سوزنی برای تسکین درد

متخصص طب سوزنی برای تسکین درد یک متخصص طب سوزنی برای تسکین درد از روش های شفابخشی استفاده می نماید. طب سوزنی با تحریک کردن عصب […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزن برای اطفال

متخصص طب سوزن برای اطفال

متخصص طب سوزن برای اطفال متخصص طب سوزنی، با استفاده از طبی به قدمت 2000 ساله، سعی بر درمان بیماری ها می نماید. پایه و اساس این […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزنی برای صورت

متخصص طب سوزنی برای صورت

متخصص طب سوزنی برای صورت در طب سوزنی مراحلی جهت اخذ مدرک پزشکی می باشد. اولین گروه افرادی هستند که مدرک پزشکی ندارند. که می توانند […]