بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
پارکینسون و طب سوزنی

پارکینسون و طب سوزنی

پارکینسون و طب سوزنی پارکینسون و طب سوزنی، عوارض و پیشرفت این بیماری با استفاده از شیوه درمانی طب سوزنی قابل کنترل  است. بیماری پارکینسون به علت […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
طب سوزنی برای چروک صورت

طب سوزنی برای چروک صورت

طب سوزنی برای چروک صورت طب سوزنی برای چروک صورت یکی از گرایش‌های مربوط به طب سوزنی است. در طب سوزنی برای چروک صورت همانند سایر […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
 شناخت بیشتر طب سوزنی

 شناخت بیشتر طب سوزنی

 شناخت بیشتر طب سوزنی طب سوزنی یا سوزن درمانی، روشی درمانی از شاخه طب سنتی چین است. این روش،مکانیسم علمی داشته و تجربه چند هزار ساله […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
متخصص طب سوزنی میخچه

طب سوزنی برای میخچه

طب سوزنی برای میخچه میخچه به علت پوشیدن کفش های تنگ و نامناسب در پا ایجاد می شود. میخچه عبارت است از برآمده و ملتهب شدن […]