دی ۱۹, ۱۳۹۷
طب سوزنی در شهرکرد

طب سوزنی در شهرکرد

طب سوزنی در شهرکرد طب سوزنی در شهرکرد : طب سوزنی یکی از مهم ترین شاخه های طی سنتی چینی به شمار می آید. این طب […]
دی ۱۸, ۱۳۹۷
طب سوزنی

طب سوزنی

طب سوزنی طب سوزنی امروزه از روش های درمانی پرکاربردی شده که نظر بسیاری از پزشکان و مردم را به خود جلب کرده است. تا انجا […]
دی ۱۷, ۱۳۹۷
طب سوزنی در شمال کشور

طب سوزنی در شمال کشور

طب سوزنی در شمال کشور طب سوزنی امروزه کاربرد بسیاری دارد و بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و روز به روزبا توجه به پیشرفت علم همگان […]
دی ۱۶, ۱۳۹۷

طب سوزنی برای درد های موضعی

طب سوزنی برای درد های موضعی طب سوزنی برای درد های موضعی: امروزه انسان برای دست یافتن به بدنی سالم و زندگی بدون بیماری از همه […]